top of page

KIRKASTETAAN YHDESSÄ MERKITTÄVIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET JA RAKENNETAAN OSAAMISEN YLLÄPITOA TUKEVA TOIMINTAMALLI 

Onko osaaminen valjastettu organisaationne kilpailueduksi? Haluaisitko viedä organisaatiosi osaamisen kehittämisen tavat ja rakenteet seuraavalle tasolle? Rakennetaan yhdessä organisaationne tarpeisiin istuva toimintatapa ja malli osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon!
 

Kehittämistyötä viemme eteenpäin muotoilun keinoin varmistaaksemme, että kaikki organisataion osaaminen tulee hyödynnetyksi kehittämistyössä ja syntyy aidosti organisaationne tarpeita palvelevia ratkaisuita ja opimme yhdessä työtä yhdessä eteenäin vieden.

Osaamisen ylläpitämisen toimintamallin päivitys kannatata jos haluat:

 • Tehdä osaamisen kehittämisestä tavoitteellista ja vaikuttavaa

 • Varmistaa, että organisaatiossa on osaaminen saavuttaa strategian mukaiset tavoitteet.

 • Tehdä osaamisesta liiketoiminnallisen kilpailuedun ja kehittää organisaation houkuttelevuutta ja pitovoimaa

 • Tunnistaa merkityksellisimmät oppimistavoitteet ja rakentaa niihin käyttäjälähtöisiä oppimispolkuja

Vie organisaatiosi innostavalle yhteiselle oppimismatkalle!

mies.jpg

VIEDÄÄN ORGANISAATIONNE OPPIMINEN 
SEURAAVALLE TASOLLE

Strategia ja osaaminen, mistä konseptissa on kyse?

Jatkuva muutos toimikentässä tuo eteen vaateen jatkuvalle osaamisen uudistumiselle. Jatkuva oppiminen edellyttää myös toimintamallejemme ja käytäntöjemme tarkastelua hieman uudesta perspektiivistä. Tarjoamme apua näiden tarpeiden tunnistamiseen ja sopivien ratkaisuiden ja palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen: 

 

Konseptimme kattaa:

 • Organisaatiollenne rakennettavan strategiaan linkitetyn toimintamallin osaamisen ylläpidon ja kehittämisen tueksi

 • Nykytilakartoituksen ja suunnitteluperiaatteiden laatimisen

 • Työpajamallin tarvittujen toimenpiteiden rakentumisen tueksi mukaan lukien osaamisvision laadinnan ja tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittelyn sekä osaamisen johtamisen ja osaamisen kehittämisen toimenpiteiden koonnin ja tarvittujen ideoinnin

 • Suositukset toimintamallin käyttöönoton tueksi tai konsultaationa toteutettuna käyttöön otossa tukeminen 

 • Ja lisäksi tietenkin kaksi kokenutta fasilitoijaa, jotka ohjaavat kanssanne kehittämistyötä oikeaan suuntaan määrätietoisesti yhteiskehittämisen menetelmin 

Kirkastetaanko yhdessä osaamisen kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet?
 

Rakennetaan yhdessä organisataationne tarpeisiin vastaavat rakenteet ja toimenpiteet ja nostetaan organisaatiosi kyvykkyys uudelle tasolle.

Panosta osaamisen kehittämiseen ja valjasta osaaminen organisaation yhteiseksi kasvuksi!

           Strateginen oppiminen
          on oiva tapa

 • Tehdä osaamisen kehittämisestä tavoitteellista

 • Varmistaa osaaminen saavuttaa strategiset tavoitteet nyt ja huomenna

 • Ennakoida toimintaympäristön muutoksia tarvituin osaamisin

 • Nostaa organisaation pitovoimaa ja vahvistaa työntekijäkokemusta.

 • Sitouttaa kaikki yhteiseen tekemiseen

Strateginen oppiminen auttaa organisaatiotasi

 • Selkeyttämään osaamisen kehittämisen ja johtamisen käytänteitä

 • Kirkastamaan tärkeimmät oppimistavoitteet

 • Varautumaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

 • Rakentamaan tavan varmistaa, että osaaminen on strategian edellyttämällä tasolla

Haluatko tutustua muihin palveluihimme?

Autamme asiakkaitamme rakentamaan ajanmukaisia ratkaisuja työyhteisön ja organisaation osaamisen kehittämisen tarpeisiin muun muassa tunnistamalla merkityksellisimmät oppimistavoitteet ja tukemaan oppimiskulttuurin rakentumista ja osaamisen kehittämisen toimenpiteiden suunnittelua ja implementointia.

Palvelumme kattavat kaiken strategisesta suunnittelusta käytännön toteutukseen, tarjoten räätälöityjä ratkaisuja kunkin organisaation tarpeisiin.

bottom of page