top of page

Kestävän työelämän puolesta ajanmukaisin ratkaisuin

Intohimonamme on saattaa ihmiset yhteen merkityksellisten asioiden äärelle työskentelemään ja oppimaan rakentaessamme yhdessä huomisen työelämän osaamis- ja uraratkaisuja. 

iStock-1471941820.jpg

Luodaan yhdessä inhimillisiä ja oppimismyönteisiä työyhteisöjä ja ajanmukaisia oppimisratkaisuita!

Elina Söderlund
  • Kuulas LinkedIn ikoni

Työotteessani yhdistyvät liiketoimintalähtöinen kehittäminen ja ymmärrys oppimisen ja käyttäytymisen psykologiasta. Projekteissamme olen erikoistunut siihen miten erilaiset inhimilliset tekijät voidaan tehdä näkyväksi liiketoiminnan johtamisessa ja hyödyntää niitä tavoitteiden edistämisessä.

Olen kiinnostunut erityisesti strategisten kyvykkyyksien kehittämisestä sekä siitä, miten osaamista johtamalla voidaan oikeanlaisin yhdessä kehitettävin tavoin edistää koko organisaation muutoskyvykkyyttä. 

 

Ajattelen, että organisaation menestyksen ydin piilee sen henkilöstön osaamisessa ja siinä kuinka tätä osaamista osataan hyödyntää organisaation voimavarana. Suunnitellessamme ihmisprosesseja ovat syntyvät toimintamallimme sitä tehokkaampia mitä paremmin niissä on huomioitu prosessin eri toimijat toimintojen ohella.  

 

 

 

 

 

 

Oppimistieteiden ja ihmiskäyttäytymisen asiantuntijana tuon projekteihin mukaan käyttäytymistieteellistä ymmärrystä lähestymistavan ja menetelmien valinnasta lähtien yhä  siihen miten läpiviedä prosessi  oppimista ja muutoksen läpivientiä tukevin tavoin, jotta tunnistetut toimet löytävät paikkansa arjessa.
 

Kirsi_edited.jpg
Kirsi Kaunissaari
  • Kuulas LinkedIn ikoni

Autan organisaatioita vaikuttavan oppimisen ja osaamisen kehittämisen suunnittelussa. Vaikuttavaa oppimista organisaatioissa syntyy, kun osaamisen kehittämiselle ja johtamiselle on asetettu selkeät tavoitteet.

 

Osaamisessani yhdistyvät ymmärrys liiketoiminnan tarpeista sekä ihmiskeskeisestä kehittämisestä. Palvelumuotoilijana tuon projekteihin osaamista erilaisista tutkimusmenetelmistä sekä osallistavan suunnittelun tavoista. Oppimisen ja osaamisen kehittämisessä on tärkeää ymmärtää työntekijöiden tarpeita ja tavoitteita ja linkittää ne yhteen organisaation strategisten osaamistavoitteiden kanssa. Tässä työssä yhteissuunnittelulla ja oppimismuotoilulla voidaan saavuttaa suurin vaikuttavuus, kun työntekijät ovat mukana ideoimassa ratkaisuja osaamisen kehittämiseen.

Kuulas & Co kokoaa asiakasprojekteihin aina sopivimmat oppimisen ja yhteiskehittämisen ammattilaiset. Näin varmistamme, että tiimi vastaa projektin vaatimia edellytyksiä.

Asiakkaita

RI logo.png
2010 Tie Design_logo Final with diamond.png
og-global_edited_edited_edited.png
SKY_logo_ympyrä_RGB.jfif
Logo_musta-pohja_1.5x.png
Ava akatemia.jpg
hsy-logo_600px.png

Muotoillaan yhdessä työn tulevaisuutta!

Tilaa tästä Kuulas & Co uutiskirje.  
 

Kuulas & Co on organisaatioiden kehittämiseen erikoistunut muotoilutoimisto ja valmennustalo. Autamme asiakkaitamme sovittamaan yhteen strategiset osaamistarpeet ja työntekijöiden ura- ja oppimisunelmat ja valmennamme työntekijöistä oman työnsä ja työyhteisönsä näkemyksellisiä kehittäjiä.

 

Kiitos tilauksestasi!

bottom of page