top of page

VALJASTETAAN KOKO TIIMIN OPPIMINEN YHTEISEN KASVUN JA KEHITTYMISEN TUEKSI

Ajatellaanko teillä osaamista kehitettävän pääasiassa koulutuksin ja kurssein? Osaataanko opit viedä osaksi työskentelyäja hyödyntää opit koko tiimissä? Haluaisitko tukea tiimejä kehittämään osaamistaan koko organisaatiota hyödyttävin tavoin ja tukea uusien käytäntöjen ja toimenpiteiden syntymistä? Otetaan yhdessä uusi suunta ja valjastetaan parhaat käytännöt koko tiimin oppimista tukemaan!
 

Tiimioppiminen on innovatiivinen palvelu, joka on suunniteltu edistämään tiimisi oppimista ja osaamisen kehittämistä. Me uskomme, että paras tapa oppia on yhdessä, ja tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja, jotka auttavat tiimiäsi saavuttamaan tavoitteensa tehokkaammin ja nautinnollisemmin yhdessä oppien.

Tiimioppimisen palvelumme kannattaa jos haluat:

 • Tukea tiimejen itseohjautuvuutta ja oppimista tukevien tavoitteiden asettamista

 • Vauhdittaa sitä kuinka oppeja viedään käytäntöön ja jaetaan muille

 • Tukea osaamisen tunnistamisessa, osaamistarpeiden arvioimisessa ja oppimisen tapojen löytämisessä

 • Tunnistaa merkityksellisimmät oppimistavoitteet ja rakentaa niihin käytännöllisiä oppimispolkuja

 • Tukean oppimiskulttuurin rakentumista ja edistää yhteinäisten toimintatapojen ja parhaiden käytäntöjen jalostumista.

Vie organisaatiosi innostavalle yhteiselle oppimismatkalle!

Brainstorming_edited.jpg

VIEDÄÄN ORGANISAATIONNE OPPIMINEN 
SEURAAVALLE TASOLLE

Mistä tiimioppimisen palvelussa on kyse?

Autamme tiimejä saavuttamaan parhaansa luomalla työympäristöistä oppiminympäristöjä, jotka ovat sekä inspiroivia että tuloksellisia. Olipa kyseessä sitten vertaisoppiminen, mentorointi tai digitaalisten alustojen hyödyntäminen, luomme ympäristön, joka tukee jatkuvaa kehitystä ja oppimista.

 

Palvelumme tuo tiimillesi uusimmat ja tehokkaimmat oppimismetodit, joita voit hyödyntää tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuemme uusien toimintamuotojen ideointia ja kehittämistä  käytännönläheisin kokeiluin, jotka auttavat tiimiäsi omaksumaan uusia taitoja reaaliajassa, mikä tekee oppimisprosessista sekä mielekästä että vaikuttavaa.

 

Jatkuva palaute ja tiivis yhteistyö takaavat, että jokainen oppimisratkaisu on optimoitu vastaamaan tiimisi ainutlaatuisia tarpeita.

Palvelumme kattaa:

 • Syvällisen ymmärryksen tiimisi nykyisestä osaamistasosta ja oppimistarpeista.

 • Yksilöllisten oppimispolkujen suunnittelun, jotka ovat linjassa tiimisi tavoitteiden ja toimintaympäristön kanssa.

 • Työpajamallin tarvittujen toimenpiteiden rakentumisen tueksi mukaan lukien mallin implementointi, käyttöönotto ja johtaminen

 • Suositukset toimintamallin käyttöönoton tueksi tai konsultaationa toteutettuna käyttöön otossa tukeminen 

 • Ja lisäksi tietenkin kaksi kokenutta fasilitoijaa, jotka ohjaavat kanssanne systeemistä kehittämistyötä oikeaan suuntaan määrätietoisesti yhteiskehittämisen menetelmin 

Panosta tiimioppimiseen ja valjasta tiimisi osaaminen yhteiseksi kasvuksi!

Tiimioppiminen
on oiva tapa

 • Tuoda osaamisen kehittäminen kaikkien agendalle

 • Tukea osaamisen tunnistamisessa, osaamistrapeiden arvioimisessa ja tarkoituksenmukaisten tapojen valinnassa

 • Tukea tiimejen itseohjautuvuutta 

Tiimioppiminen auttaa organisaatiotasi

 • Selkeyttämään osaamisen kehittämisen käytänteitä

 • Vahvistamaan ketterää oppimista

 • Kirkastamaan tärkeimmät oppimistavoitteet ja rakentamaan niihin yksilölliset oppimispolut

 • Tekemään osaamisen kehittämisestä tavoitteellista ja vaikuttavaa

Kirkastetaanko yhdessä tiimin oppimista tukevat käytänteet yhteiseksi hyväksi?

Rakennetaan yhdessä tiiminne tarpeisiin vastaavat rakenteet ja toimenpiteet tukemaan työssä tapahtuvaa oppimista!

Haluatko tutustua muihin palveluihimme?

Autamme asiakkaitamme rakentamaan ajanmukaisia ratkaisuja työyhteisön ja organisaation osaamisen kehittämisen tarpeisiin muun muassa tunnistamalla merkityksellisimmät oppimistavoitteet ja tukemaan oppimiskulttuurin rakentumista ja osaamisen kehittämisen toimenpiteiden suunnittelua ja implementointia.

Palvelumme kattavat kaiken strategisesta suunnittelusta käytännön toteutukseen, tarjoten räätälöityjä ratkaisuja kunkin organisaation tarpeisiin.

bottom of page