top of page

WORK IN PROGRESS

Muutokset uralla ja urapolkumallit

Toimimme kumppanina henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen tukena suunnitellen palveluita ja ratkaisuita niin henkilöstön tueksi kuin osana julkisen palveluiden ura- ja työllisyystoimintaa. 

 

Toteutuksemme ovat pitäneet sisällään muun muassa urasparrauskonseptejen, urasuunnittelutaitojen ja urapalveluiden kehittämistä ja konseptointia ja henkilöstön valmennuksia ja valmentajavalmennuksia. Myös silloin, kun organisaatioissa halutaan kehittää henkilöstön omaa osaamista toteuttaa uraohjausta ja edistää henkilöstön urasuunnittelutaitoja. 

 

Urapalveluiden konseptit

Urapalveluiden tuotteistus ja konseptointi rakentuu asiakkaan tarpeen ympärille ja pitää sisällään palvelun kirkastuksen, valmennusotteen konseptoinnin ja valmentajavalmennuksen. Yhteiskehittämistä hyödyntäen työtä viedään eteenpäin työpajoin, harjoituksin ja pilotein. Lopputuloksena syntyy eheytetty palvelukonsepti, selkeytetty toimintatapa ja -malli organisaatiossa käytettäväksi tai mahdollisesti osana uutta liiketoimintaa. Hinta alkaen 7 500€ + alv. Kesto tyypillisesti 2-5kk, jonka aikana palvelun idea kiteytetään (työpajat, haastettelut), visualisoidaan ymmärrettävään muotoon, testataan ja viimeistellään sovittuun muotoonsa.

Uravalmentajavalmennukset
 

Toisin kuin vaikkapa coachingissa ei urasuunnittelussa ole selkeää prosessia ja toimintatapaa vaan työtä tehdään hyvin erilaisin ja vaihtelevin tavoin ja taustakoulutuksin. Valmennuksiemme ja työpajojemme avuin autamme pohtimaan yhdessä ohjaus- ja uraohjauskäyttöteorioita ja valjastamaan niistä nousevaksi punaisen langan oman valmennusotteen tueksi jonka lisäksi autamma kokoamaan ja/ tai suunnittelemaan työotetta tukevat materiaalit ja harjoitteet. Hinta alkaen 7 500€ + alv. Kesto tyypillisesti 2-5kk, jonka aikana palvelun idea kiteytetään (työpajat, haastettelut), visualisoidaan ymmärrettävään muotoon, testataan ja viimeistellään sovittuun muotoonsa.

Urapalveluiden palvelukonseptit

Urasuunnittelutaidot ovat tärkeässä roolissa urapolullamme niin siirtymissä, muutoksissa, kuin kasvussa. Urapalveluita tarjotaan oppilaitoksissa, työllisyyden hoidossa, liitoissa ja yksityisten palveluntuottajien toimesta sekä organisaatioissa mm. osana erilaisia mentorointiohjelmia ja urapolkumalleja.  Tarjoamme apua näiden palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen ja oman toiminnan freesaukseen vahvalla toimialatuntemuksella ja alan kokeneiden valmentajien tuella.  

Urapalveluiden tuotteistus- ja konseptointiprosessimme on suunniteltu kattamaan niin yhteisen valmennusotteen suunnittelun viitekehyksestä materiaaleihin sekä valmentajien valmennuksiin, mutta toteutuu tarvelähtöisesti myös pienemmin osatoteutuksin.  Urasuunnittelupalvelumme kattavat niin mentorointiohjelmien suunnittelun kuin urapolkumallit organisaatioille sekä uravalmennuspalvelut laajalti B to B tasolla. 

Lue tästä asiakascasestamme ja siitä kuinka syntyi palvelu nimeltä Urahuoltamo.

Räätälöimme tarvittavat kokonaisuudet tarpeittenne mukaan! Uravalmennuksen äärellä jo toimiville tahoille tai työtä omassa organisaatiossaan aloittaville löytyy palveluistamme muun muassa Urapalveluiden konseptointi sekä valmentajavalmennukset. Nämä palvelut auttavat sekä kirkastamaan ja modernisoimaan olemassaolevia urapalveluita, mutta auttavat myös alkuun ohjaten yhteissuunnittelua ja kiinnittämään suunnittelua urasuunnittelun vaiheisiin tavoitteineen mukaan lukien käyttöteorian ja viitekehyksen rakentamisen juuri teidän näköiselle lähestymistavalle näissä teemoissa. 

"Yhteistyö Kuulaksen kanssa on ollut ainutlaatuinen ja arvokas kokemus. Elinan näkemyksellinen lähestymistapansa aikuisten uraohjaukseen yhdistettynä pitkän työkokemuksen tuomaan käytännön tieto-taitoon tekevät hänestä poikkeuksellisen yhteistyökumppanin luodessamme uutta uraohjausmallia ja urakumppanuuden mindsettiä organisaatioomme."

Susanna Valkeus, Pedagoginen päällikkö, Rastor- instituutti

Haluatko tutustua muihin palveluihimme?

Autamme asiakkaitamme rakentamaan ajanmukaisia ratkaisuja työyhteisön ja organisaation osaamisen kehittämisen tarpeisiin muun muassa tunnistamalla merkityksellisimmät oppimistavoitteet ja tukemaan oppimiskulttuurin rakentumista ja osaamisen kehittämisen toimenpiteiden suunnittelua ja implementointia.

Palvelumme kattavat kaiken strategisesta suunnittelusta käytännön toteutukseen, tarjoten räätälöityjä ratkaisuja kunkin organisaation tarpeisiin.

bottom of page