top of page

DEIB- työpajat  

Who We Are

On inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeää, että olemme yhdenvertaisia ja koemme yhdenvertaisuutta ja tulemme kohdelluiksi yhdenvertaisesti. Sen lisäksi, tiedämme, että ne organisaatiot, joissa monimuotoisuus toteutuu, tehdään parempaa tulosta: Mitä monimuotoisempi tiimi sen parempia tuloksia, innovaatioita ja päätöksentekoa.
Mitä monimuotoisempi tiimi sen parempi tulos.jpg

Kuinka liikkeelle DEIB-työssä?

Niin arvojen, ymmärryksen/ osaamisen kuin tuottavuuden näkökulmasta on tärkeää, että meillä löytyy monimuotoisuutta tiimissämme.

Kun meillä on ihmisiä eri identiteeteistä ja lähtökohdista, pystymme näkemään asioita eri näkökulmista ja ratkaisemaan asioita myös paremmin. Jos tiimissä on edes yksi jäsen, joka edustaa kohderyhmää niin silloin koko tiimin ymmärrys kyseisestä kohderyhmästä nousee 158 %. Tätä selkeää bisneshyötyä ovat tutkineet mm. sellaiset tahot, kuin Deloitte, Forbes ja McKinsey.

Yhdenvertaisuustyö tunnutaan usein aloitettavan pohtimalla esimerkiksi kansalaisuuksien määrää, sukupuolitasa-arvoa, ikäjakaumaa ja muita näkyviä tekijöitä, mutta ne ovat oikeastaan vain jäävuoren huippu. Monimuotoisuus on paljon enemmän asioita, jotka eivät välttämättä näy meistä ulospäin: koulutustausta, poliittinen suuntautuminen, uskonnollinen vakaumus, neuroepätyypillisyys, perhesuhteet, uskonto, terveydentila.

 

DEIB- työn olisi hyvä lähteä ns. sisältä. Organisaation omista tarpeista ja lähtökohdista. Mitkä ovat omassa työyhteisössä tapoja edistää yhdenvertaisuutta? Missä puolestaan piilevät haasteet yhdenvertaisuuden toteutumiselle ja kuinka näitä voitaisiin lähteä työstämään?

 

Monimuotoinen, yhdenvertainen, osallistava ja yhteenkuulumista tukeva (DEIB) -organisaatiokulttuuri ei synny itsestään. Sitä pitää tukea ja johtaa.

Miten voisimme purkaa monimuotoisuuden esteitä ja edistää yhdenvertaisuutta?

On hyvä tietää mikä kaikki vaikuttaa päätöksentekoomme, jotta osaamme ottaa nämä tekijät/ ajatusmallit omassa toiminnassamme paremmin huomioon luodessamme ympäristöä ja työyhteisöä, jossa prosessit ja rakenteet ja käytännöt edistävät DEIB:n toteutumista.

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että me emme lähde samalta viivalta. Se, että asiat eivät tapahdu meille, ei tarkoita, etteikö syrjintää ja ulossulkemista tapahtuisi.

 

Valtavirtaa edustavien on vaikea nähdä näitä asioita ilman tietoista katseen ja ajattelutavan kääntämistä ja vähemmistön ääni puolestaan uhkaa ilman sitä jäävän marginaaliin: Organisaatioiden rekrytointipalkkiot tuovat työyhteisöömme lisää Markkuja. Jos puolestaan omaa ulkomaisen kuuloisen nimen on tutkitustikin paljon pienemmät mahdollisuudet päästä työhaastatteluun, vaikka meriitit olisivat samat tai paremmat kuin haastatteluun valitulla toisella ehdokkaalla (Koneen säätiön tutkimus 2019) ja niin edelleen.

 

Me luotamme ihmisiin, jotka ovat samankaltaisia, kuin me itse.

Me annamme vastuuta ihmisille, jotka ovat samakaltaisia kuin me itse.

Me palkkaamme ihmisiä, jotka ovat samankaltaisia kuin me itse.

 

Esteitä inklusiivisuudelle on monia, mukaan lukien rasismi, syrjintä, representaation puute, seksismi, tiedostamattomat ennakkoluulot, stereotypiat, etuoikeudet, suosiminen, häirintä, marginalisointi.

 

Se, mitä me voimme tehdä on luoda ympäristöä, jossa prosessit ja rakenteet ja käytännöt edistävät monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta.

”Monimuotoisuus käsitteenä avautui todella hyvin ja esitys ja toteutustapa muokkasi omaa ajatusmallia aiheesta. Koin monia ahaa elämyksiä. Koen itse aiheen hankalaksi käsitellä ja oli mukavaa nähdä muidenkin reaktioita ja kuulla ajatuksia aiheesta.”

Nimetön osallistujapalaute

Haluatko kuulla meistä ja työstämme lisää?
 

Kuulas& Co Oy. Kuulas & Co on organisaatioiden kehittämiseen erikoistunut muotoilutoimisto ja valmennustalo. Autamme asiakkaitamme sovittamaan yhteen strategiset osaamistarpeet ja työntekijöiden ura- ja oppimisunelmat.  Samalla valmennamme työntekijöistä oman työnsä ja työyhteisönsä näkemyksellisiä kehittäjiä.

Muotoillaan yhdessä työn tulevaisuutta ja opitaan yhdessä! 

 

 

bottom of page